arrow_back

Aanbesteden

Opdrachtgevers en overheden sturen steeds vaker op duurzaamheid door duurzaam aanbesteden te verankeren in de inkoopstrategie. De opdrachtgever pakt met de Ladder verantwoordelijkheid op het onderwerp maatschappelijk verantwoord inkopen en stuurt zo op CO2-reductie op projecten.

2018
2019
2020
2021

Maatregelen Top 2

 • Toepassing van gunningvoordeel mbt CO2 ambitie bij aanbestedingen in de GWW sector mbt werken add

  • tot 25% van de werken

  • 25% - 75% van de werken

  • Alle werken
 • Beleid toepassing MVI-criteria in aanbestedingen add

  • Organisatie heeft beleid geformuleerd over toepassing van de MVI Criteria en past in betreffende aanbestedingen de MVI-criteria toe die betrekking hebben op de thema’s energie, materialen en circulair met tenminste ambitieniveau ‘Basis’

  • Organisatie heeft beleid geformuleerd over toepassing van de MVI Criteria en past in betreffende aanbestedingen de MVI-criteria toe die betrekking hebben op de thema’s energie, materialen en circulair met tenminste ambitieniveau ‘Significant’

  • Organisatie heeft beleid geformuleerd over toepassing van de MVI Criteria en past in betreffende aanbestedingen de MVI-criteria toe die betrekking hebben op de thema’s energie, materialen en circulair met tenminste ambitieniveau ‘Ambitieus’
 • Overige maatregelen

 • Toepassing van gunningvoordeel mbt CO2 ambitie bij aanbestedingen mbt diensten add

  • tot 25% van de diensten

  • 25% - 75% van de diensten

  • Alle diensten
 • CO2 uitstoot over de levensduur is criterium bij gunning van werken add

  • tot 25% van de werken

  • 25% - 75% van de werken

  • Alle werken
 • Uitvragen van toepassing van bestonreststromen add

  • Opdrachtgever eist dat minimaal 5%(V/V) van het totale volume toeslagmaterialen in alle betontoepassingen bestaat uit betonreststromen

  • Opdrachtgever eist dat minimaal 10%(V/V) van het totale volume toeslagmaterialen in alle betontoepassingen bestaat uit betonreststromen

  • Opdrachtgever eist dat minimaal 15%(V/V) van het totale volume toeslagmaterialen in alle betontoepassingen bestaat uit betonreststromen
 • Uitvragen van producten van duurzaam beton add

  • Opdrachtgever stelt eisen aan het gebruik van duurzaam beton in betonproducten, door bij alle aanbestedingen waarin toepassing van betonproducten verwacht wordt het ‘Moederbestek duurzaam beton’ toe te passen.

  • Opdrachtgever volgt de systematiek van het Moederbestek Duurzaam Beton, maar stelt bij alle aanbestedingen waarin toepassing van betonproducten verwacht wordt vérdergaande eisen mbt MKI-waarde of circulariteit dan opgenomen in het moederbestek.
 • Uitvragen asfaltmengsels met lage MKI add

  • Opdrachtgever stelt bij alle aanbestedingen waarin toepassing van asfalt verwacht wordt een MKI-eis voor de inkoop van asfaltmengsels die gelijk is of lager is dan het huidige branchegemiddelde

  • Opdrachtgever stelt bij alle aanbestedingen waarin toepassing van asfalt verwacht wordt een MKI-eis voor de inkoop van asfaltmengsels die tenminste 10% lager is dan het huidige branchegemiddelde

  • Opdrachtgever stelt bij alle aanbestedingen waarin toepassing van asfalt verwacht wordt een MKI-eis voor de inkoop van asfaltmengsels die tenminste 10% lager is dan het huidige branchegemiddelde; en voor 50% van de aanbestedingen (gerelateerd aan de f
 • Mogelijk maken van inzet secundair materiaal en gebruikte componenten add

  • Opdrachtgever heeft onderzocht welke belemmeringen er zijn voor toepassing van secundair materiaal en gebruikte componenten in haar uitvragen en neemt aantoonbaar maatregelen om deze belemmeringen weg te nemen.
 • Toepassen Ambitieweb en Omgevingswijzer uit de aanpak duurzaam GWW add

  • In verkenning en planontwikkeling van GWW-projecten wordt incidenteel het Ambitieweb en/of de Omgevingswijzer ingezet

  • In verkenning en planontwikkeling van 25%-75% van de GWW-projecten wordt het Ambitieweb en/of de Omgevingswijzer ingezet

  • In verkenning en planontwikkeling van GWW-projecten wordt standaard het Ambitieweb en/of de Omgevingswijzer ingezet.

De CO2-Prestatieladder werkt echt! Bij het ministerie I&W zorgt de Ladder ervoor dat er structureel wordt gestuurd op CO2-reductie. En we geven het goede voorbeeld: een belangrijk signaal naar de markt en andere overheden.

Richard Hovinga, ministerie I&W