Agenda

Centraal College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is operationeel beheerder van de ladder. Het CCvD is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificeringsschema en functioneert als aanspreekpunt voor de Certificerende Instellingen. Het CCvD komt meerdere keren per jaar bijeen.

Online event: 'Impact maken met Klimaatneutraal inkopen'

Tijdens het event wordt de nieuwe Aanpak Klimaatneutraal Inkopen aan u gepresenteerd in praktisch toepasbare trainingen die u zelf kunt kiezen en volgen. Voor verschillende inkoopsectoren en voor zowel koplopers als organisaties die nog aan het begin staan van klimaatneutraal inkopen. Georganiseerd door Rijkswaterstaat, PIANOo en SKAO. De aanmeldingsperiode is geopend. Lees hier meer.

Auditorenbijeenkomst

Nadere interpretatie van de eisen worden ter harmonisatie (zij het anoniem) in de Technische Commissie besproken.  

Centraal College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is operationeel beheerder van de ladder. Het CCvD is primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificeringsschema en functioneert als aanspreekpunt voor de Certificerende Instellingen. Het CCvD komt meerdere keren per jaar bijeen.

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) bestaat uit lead-auditoren van de bij de CO2 -Prestatieladder aangesloten Certificerende Instellingen (LadderCI’s). De rol van de TC die drie keer per jaar bijeenkomt is het adviseren van het Centraal College van Deskundigen (CCvD).