arrow_back

Ook in 2020 is er een Community of Practice CO2-Prestatieladder voor waterschappen

In 2019 heeft SKAO met de Unie van Waterschappen een Community of Practice voor waterschappen opgericht waaraan 7 waterschappen deelnamen. En niet zonder succes! Sinds februari 2020 mag het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zich het eerste gecertificeerde waterschap van Nederland noemen. Maar ook drie andere waterschappen uit de CoP zijn al voorbij de besluitvorming over de CO2-Prestatieladder, zij zitten momenteel in het certificeringstraject.

De overige resultaten van de CoP zijn samengevat in een gepubliceerd SKAO artikel.

In 2020 gaan we door met deze Community of Practice, én is er een mogelijkheid voor nieuwe waterschappen om met deze CoP mee te doen.


Meer kennis door ervaring te delen 

De Community of Practice heeft als doel het uitwisselen en ontwikkelen van kennis over de CO2-Prestatieladder en het certificeringstraject. Tijdens bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld op het gebied van certificering op de CO2-Prestatieladder. Eventuele knelpunten worden benoemd en weggenomen. Door samen situaties uit de praktijk te bespreken, wordt het certificeringsproces een stuk concreter voor alle waterschappen.


Ruimte voor nieuwe waterschappen in 2020

Het succes van 2019 wordt in 2020 onverminderd doorgezet, met (beperkt) ruimte voor nieuwe waterschappen om zich aan te sluiten. Bestaande en nieuwe leden van de CoP, die met elkaar gemeen hebben dat zij allemaal aan de slag willen met certificering op de CO2-Prestatieladder, krijgen ook dit jaar weer de kans ervaringen te delen en kennis op te doen. Om ervoor te zorgen dat waterschappen die zich voor het eerst aansluiten bij de CoP goed kunnen meedoen met bestaande leden van de CoP, wordt voor hen een instroomtraining georganiseerd door SKAO. Er zijn voor nieuwe waterschappen twee momenten om in te stromen: voor en na de zomer.


In juni, september en november 2020 komt de CoP bij elkaar. De agenda van deze bijeenkomsten wordt grotendeels bepaald door de leden van de CoP en zal afhankelijk zijn van waar de leden behoefte aan hebben. Tijdens een bijeenkomst van de CoP staan twee onderwerpen op de agenda en zal er een ervaringsdeskundige aanwezig zijn om deze onderwerpen toe te lichten. Bij voorkeur zijn dit (bijna) gecertificeerde waterschappen. Als er nog geen waterschappen met ervaring zijn, dan zal een expert het onderwerp nader toelichten. Het behalen van een certificaat op de CO2-Prestatieladder komt al met al door de CoP-bijeenkomsten steeds dichterbij voor alle deelnemende waterschappen.


Meedoen?

Wil je ook meedoen met de CoP? Geef je op bij maud.vastbinder@skao.nl Let op: we hebben dit jaar weer beperkt plek voor enthousiaste waterschappen dus geef uw waterschap snel op!


De CoP wordt georganiseerd door Unie van Waterschappen (UvW) en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) met geld uit de Klimaatenveloppe beschikbaar gesteld door het ministerie van IenW.

 

 

 

Prev:
Next: