arrow_back

Nieuwe cijfers toegevoegd CO2emissiefactoren.nl

Het onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft heeft uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd over de emissiefactoren van warmtelevering en stadsverwarming. Dit onderzoek is in opdracht van RVO uitgevoerd. De nieuwe emissiefactoren zijn heden, 18 mei 2016, toegevoegd aan de lijst van www.CO2emissiefactoren.nl. Voor de CO2-Prestatieladder mogen de cijfers direct gebruikt worden, per 1 januari 2017 zijn de cijfers voor warmtelevering en stadsverwarming verplicht.

 

Het onderzoek is uitgevoerd met medewerking van partners van de Green Deal CO2-emissiefactoren en andere partijen waaronder: Ecofys, CBS, Eneco, EON en de gemeente Utrecht. De cijfers zijn in te zien op de website van www.co2emissiefactoren.nl.

CO2 emissiefactoren

De lijst op www.co2emissiefactoren.nl legt een basis voor accurate en eenduidige berekeningen van de klimaatimpact. De lijst is een ongoing process; gebruikers en kennisinstellingen zullen deze lijst in de komende jaren verder aanscherpen, uitbreiden en actualiseren. SKAO streeft er naar dat technologische ontwikkelingen zo snel mogelijk in de lijst worden verwerkt zodat bedrijven er direct mee kunnen rekenen. Voor wijzigingen in factoren die herberekening noodzakelijk maken, streeft SKAO naar een actualisatie niet vaker dan eens in de twee jaar.

 

CO2-footprint

Gebruikt u de nieuwe cijfers in het kader van het berekenen van uw CO2-footprint voor de CO2-prestatieladder, dan dient u ook uw referentiejaar te herberekenen. Hiervoor geldt een redelijke overgangstermijn. Voor meer informatie zie bladzijde 36 van het CO2-Prestatieladder Handboek  

 

 

Prev:
Next: